Gebruikersvoorwaarden

Algemeen
Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen dit land. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden. Door toegang te zoeken tot de site accepteer je dat je bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, dus je dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als je de site benadert, opnieuw te bekijken. Als je niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright