Privacy Statement

De website die je bezoekt wordt beheerd door of namens Van Geloven b.v..

Wij doen er alles aan om je privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ons wordt verzameld, en hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen. Deze Verklaring vertelt je ook wat je kunt doen indien je niet wilt dat je Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer je onze website bezoekt, en hoe je informatie die je reeds aan ons verstrekt hebt, kunt wijzigen. Deze verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden. Door de site te benaderen kom je met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Hoe we je informatie gebruiken
Wanneer je Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bij voorbeeld voor deelname aan een wedstrijd, om je een monster toe te sturen, voor e-zine gegevens of om je verzoek om informatie te beantwoorden. Tenzij anders is vermeld op de betreffende webpagina of bij het invulformulier, kunnen we je Persoonlijke Gegevens als volgt gebruiken:

1. We kunnen je informatie en/of aanbiedingen toe sturen over onze producten, merken en/of diensten.
2. Voorts kunnen wij en de andere bedrijven binnen Van Geloven b.v. de Persoonlijke Gegevens die je aan ons verstrekt aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken. Wij doen dit voor marketingdoeleinden, om producten en diensten te kunnen leveren die beter op je behoeften zijn afgestemd. Wij zullen je gegevens alleen koppelen met gegevens van andere bedrijven binnen Van Geloven b.v. met je toestemming. Die toestemming kun je geven bij het verstrekken van je gegevens.
3. Het komt voor dat wij en de andere bedrijven binnen Van Geloven b.v. derden inhuren voor het verwerken of analyseren van de gegevens, waaronder Persoonlijke Gegevens, die we op onze websites verzamelen. Verder kunnen we, indien je een product of dienst van ons bestelt, Persoonlijke Gegevens delen met leveranciers en andere derden teneinde levering van die producten of diensten mogelijk te maken. De leveranciers en andere derden krijgen van ons geen toestemming om je Persoonlijke Gegevens op enige andere wijze te gebruiken.

Deze website wordt gehost door hosting-organisatie Idreams. Zorgvuldige verwerking van uw gegevens door Idreams is gewaarborgd doordat Idreams contractueel verplicht is maatregelen te implementeren om te helpen je Persoonlijke Gegevens te beschermen en deze alleen volgens onze instructies te verwerken. Voor eventuele toekomstige hosting-organisaties die voor deze site worden ingeschakeld zullen dezelfde contractuele verplichtingen gelden.

Tenslotte willen wij je erop wijzen dat wij je Persoonlijke Gegevens zullen overdragen, indien we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijks worden verplicht.

Andere informatie die we kunnen verzamelen
Je hebt wellicht gehoord van “cookies”, files of stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op de harde schijf van je computer. We kunnen cookies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens je bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke door je bezochte gedeelten van de site en de diensten die je via onze website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze site en onze producten beter te kunnen afstemmen op je interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om je toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Indien je dit wenst kun je je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies op de door je bezochte site kan tot gevolg hebben dat je, wanneer je onze site bezoekt, bepaalde gedeelten van de site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen.

Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website anoniem en als totaalcijfer te evalueren. Informatie over je computer, zoals je IP adres (een nummer dat aan je computer wordt toegekend wanneer je over het Internet surft), het type Internet-browser dat je gebruikt en het type operating system dat je gebruikt kan ook worden verzameld en aan je Persoonlijke Gegevens worden gekoppeld.

Beveiliging van informatie
We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Wijzigingen in onze Verklaring
We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden je aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.

Contact
Met wie kun je contact opnemen? Schrijf ons a.u.b.:

Van Geloven b.v. t.a.v. Klantenservice Postbus 5047 5004 EA Tilburg

Bel ons op telefoon: 013-4640680 indien je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, om schending van de Privacyverklaring te melden, of indien je wilt dat wij je Persoonlijke Gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken of indien je bezwaar heeft tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing doeleinden. Je hebt recht op inzage in de informatie die wij over je bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. We zullen redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen.

Nogmaals, we doen er alles aan om je privacy met betrekking tot onze websites te beschermen. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen indien je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring.